Chuẩn đánh giá giáo viên mầm non

17/12/2008 12:00 Sáng 6 phản hồi

Mời các bạn cùng tham khảo

QUY ĐỊNH

Về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT

ngày 22tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Các tin khác

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News